Phương pháp xử lý sinh học chất thải rắn hữu cơ

Hiện nay thì lượng rác thải sinh hoạt thải vào môi trường là rất lớn. Có gây nguy hại đến môi trường, chính vì thế chúng ta phải có phương pháp xử lý sinh học chất thải rắn hữu cơ hợp lý để có thể bảo vệ môi trường.

Hãy thử tự làm phép tính rằng trung bình mỗi người một ngày đưa vào môi trường khoảng 0,5 kg rác thải thì đất nước ta với tổng dân số lên đến 80 triệu, thế giới với dân số 6 tỷ sẽ phải xử lý một lượng rác thải khổng lồ như thế nào.

Chính vì vậy mà việc xử lý chất thải sinh hoạt là một vấn đề cấp thiết nhất của mỗi quốc gia, vấn đề quan trọng trong mỗi cộng đồng dân cư. Và hiện nay thì ngành công nghiệp xử lý rác thải sinh hoạt đã phát triển nhanh chóng đã thu hút nhiều công ty có phạm vi hoạt động quốc tế, với nhiều các công nghệ hiện đại.

Trong khuôn khổ của chương này, thì chúng ta chỉ đề cập đến những cơ sở của xử lý sinh học – đây cũng chính là công cụ chủ yếu để nhằm xử lý chất thải rắn hữu cơ nói riêng và xử lý các loại chất thải hữu cơ nói chung. Nắm vững được những cơ sở ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng để tiếp cận đến những vấn đề khác mang tính kỹ thuật của việc xử lý chất thải rắn.

Tìm hiểu thành phần chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn hữu cơ

Thành phần của các loại chất thải rắn nói chung (rác thải) vô cùng đa dạng, bao gồm từ rác thải công nghiệp, cho tới các loại rác thải (phế thải) xây dựng, rác thải sinh hoạt, loại phế thải nông nghiệp. Như đã nói, thì các loại chất thải rắn hữu cơ chỉ có trong rác thải sinh hoạt (cùng với một hỗn hợp rất phức tạp của các hợp phần vô cơ), và hầu như toàn bộ thành phần của phế thải nông nghiệp.

Chính vì thế nếu muốn xử lý sinh học chất thải rắn hữu cơ trong rác thải sinh hoạt một cách hiệu quả thì bạn cần phải biết tách riêng chúng ra khỏi hỗn hợp của rác. Công việc phân loại đó sẽ được thực hiện một cách thủ công hoặc cơ giới. Việc tách (phân loại) bằng cơ giới chủ yếu được dựa vào tỷ trọng và kích thước của các hợp phần trong rác.

Riêng về phần chất thải rắn hữu cơ trong rác sinh hoạt, có thể thấy rằng chúng cũng rất đa dạng về thành phần các nguyên tố, do rất đa dạng về thành phần hợp chất. Trong quá trình xử lý chúng ta phải quan tâm tới thành phần nguyên tố của rác này bởi vì vi sinh vật than gia phân hủy chúng, cũng như mọi vi sinh vật, nó luôn đòi hỏi sự cân đối về thành phần nguyên tố trong hỗn hợp các loại chất dinh dưỡng mà chúng thu nhận, nhất là về tỷ lệ C:N.

Hiện nay, đối với các công ty xử lý chất thải thì thường nuôi vi sinh vật trên các môi trường có tỷ lệ C:N (w/w) khoảng từ 8 đến 10. Còn ở trong điều kiện tự nhiên của các bãi rác, thì tỷ lệ này thường cao hơn nhiều, tuy nhiên vi sinh vật vẫn có thể sinh trưởng được – tất nhiên không thể ở mức độ như ở trong phòng thí nghiệm. Do vậy mà quá trình bổ sung thêm dinh dưỡng nitơ vào các bãi rác tự nhiên để đạt tỷ lệ C:N như trong điều kiện phòng thí nghiệm là điều hoàn toàn không kinh tế. Tuy nhiên ở một mức độ nào đó thì cũng có thể dùng bùn cống như một nguồn dinh dưỡng nitơ bổ sung.

Nguồn: binhphuocxanh.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *